فروشگاه لپ تاپ استوک قیمت استثنایی

فروشگاه لپ تاپ استوک قیمت استثنایی
بهمن 15, 1398
  • آخرین قسمت منتشر شده :تا قسمت پخش شده آخرین فصل منتشر شده :فصل 6
  • زبان :French,Arabic,English,Old English,Norse,Latin محصول :کانادا و ایرلند
  • نویسنده :مایکل هیرست کارگردان :مایکل هیرست
  • ستارگان :کاترین وینیک و گوستاف اسکارگارد و الكساندر لودویگ
  • Fa
  • En
رگنار لاثبروک که با پادشاه آن دوران وایکینگ ها به مخالفت برمیخیزد و دوست دارد این بار به جای نبرد با شرقی های منطقه خود، حمله به سمت غرب را در دستور کار خود قرار بدهند. رگنار با مخالفت با پادشاه خود، کار را به جلو میبرد تا راه را برای نبرد با غربی ها هموار کند و حتی خود را در مقام پادشاهی ببیند و...
The adventures of a Ragnar Lothbrok: the greatest hero of his age. The series tells the saga of Ragnar's band of Viking brothers and his family as he rises to become King of the Viking tribes. As well as being a fearless warrior, Ragnar embodies the Norse traditions of devotion to the gods: legend has it that he was a direct descendant of Odin, the god of war and warriors.